Wanneer Kindertherapie

Kinder en jeugdtherapie kan toegepast worden om de ontwikkeling van het kind de juiste stimulans te geven, maar kindertherapie kan ook gebruikt worden om het kind te helpen bij het verwerken van gedachten, gevoelens en ervaringen. Er kunnen nieuwe cognitieve of emotionele inzichten gegeven worden.

Kindertherapie kan onder andere hulp bieden bij hulpvragen, zoals:

 • Onvoldoende zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • (Faal)Angst
 • Teruggetrokken of juist drukker gedrag
 • Concentratieproblemen
 • Snel of veel huilen
 • Pesten of gepest worden
 • Verdriet
 • Boosheid en/of woedeaanvallen
 • Piekeren
 • Ontspanningsproblemen
 • Ook kan er sprake zijn van psychosomatische klachten zoals buikpijn en hoofdpijn.
 • Kindertherapie kan ook hulp bieden bij onverwerkte en traumatische ervaringen, zoals een verlieservaring, ziekte of scheiding.