Wat is een kindertherapeut

Wat is kindertherapie

Kindertherapie is een laagdrempelige en kortdurende vorm van therapie, speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van ongeveer 3 tot 18 jaar. Vaak worden creatieve en spelvormen ingezet binnen de therapie.

Kracht van Kinder en jeugdtherapie:active african boy jumping
• Laagdrempelig; er is geen verwijzing nodig.
• Ouders kunnen kinderen zelf aanmelden
• (vaak) geen wachtlijsten
• Gedeeltelijke vergoeding van de kosten is mogelijk, afhankelijk van verzekeraar en het aanvullend pakket.
• De begeleiding en activiteiten sluiten aan bij het kind en zijn/haar (gezins)systeem

Bij de therapie staat het kind met zijn klacht of probleem centraal en wordt vanuit verschillende invalshoeken naar het kind en de klachten gekeken en gewerkt. Een kindertherapeut observeert, luistert, speelt en praat met het kind. De kindertherapeut verdiept zich in en past zich aan bij de belevingswereld van het kind. Hierbij gaat de kindertherapeut uit van de krachten en het zelf oplossend vermogen van het kind. De kindertherapeut kan het kind leren begrijpen en ondersteuning bieden op het psychosociale vlak.

Kindertherapie wordt ingezet om de ontwikkeling van het kind de juiste stimulans te geven, maar kindertherapie kan ook ingezet worden om het kind te helpen bij het verwerken van gedachten, gevoelens en ervaringen. Er kunnen ook nieuwe cognitieve, gedragsmatige en emotionele inzichten/vaardigheden ontwikkeld worden.

KORA therapeuten kijken onbevooroordeeld en met een open, 

professionele blik naar het kind en gezin.