Vaktherapie

Onder vaktherapieën worden verstaan: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie.

Vaktherapeuten behandelen kinderen met psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. Ze gebruiken daarvoor middelen uit de kunsten (beeldend, drama, muziek en dans) en beweging of lichaamservaring. De keuze van een bepaalde vorm van vaktherapie is mede afhankelijk van de hulpvraag, het aanbod van de therapeut en de interpersoonlijke relatie. Vaktherapie kan onafhankelijk worden geindiceerd, maar ook een goede aanvulling vormen op verbale therapieën. Bijvoorbeeld als praten als afweer wordt gebruikt, of er geen woorden kunnen worden gevonden voor bepaalde ervaringen.