Integratieve Kindertherapie

Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar die sociale of emotionele hulp nodig hebben. De integratieve kindertherapeut werkt vanuit de gedachte dat elk kind uniek is en het best tot zijn recht komt door begeleiding op maat.

Hoe de therapie er uit komt te zien, is afhankelijk van het kind, de hulpvraag en de specifieke omstandigheden van het kind en het gezin. De therapeut sluit aan door verschillende therapievormen tot een passend geheel te integreren.
De therapie bestaat uit praten en doen. Naar voorkeur en behoefte van het kind worden spel, creatieve activiteiten, rollenspel, verhalen en nog veel meer expressiematerialen ingezet om de (binnen)wereld van het kind te verkennen. Waar nodig wordt de omgeving van het kind nauw bij de begeleiding betrokken.

De therapie is kortdurend en neemt gemiddeld 5 – 15 sessies in beslag.